Дүйсембин Қабдрахман Дүйсембіұлы

1931 жылы 15 қарашада Успенка ауданы Үшкөл ауылында дүниеге келген.

Ғылыми дәрежесі: биология ғылымдарының докторы

Білімі: С. М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің биология-топырақ факультеті (1953), Ленинград қаласындағы Павлов атындағы Физиология институтының аспирантурасы (1956)

1957 -1981 жылдары – ҚазКСР ҒА физиология институтының қызметкері.

1981-1990 жылдары - Әл-Фараби атындағы ҚазМУ адам және жануарлар физиологиясы кафедрасының меңгерушісі.

1990 жылдан бастап - ҚР БҒМ Адам және жануарлар физиологиясы институтының директоры.

ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі, Халықаралық антропология академиясының академигі, ҚР Профилактикалық медицина академиясының академигі, Азия медицина докторларының халықаралық қауымдастығының кеңесшісі және оның Қазақстандық филиалының президенті, Қазақ физиологиялық қоғамының вице-президенті.

Ең ірі басылымдары: «Ауылшаруашылық жануарларындағы сүт бездерінің қызметі», «Жануарлардағы лактацияны тежеу және ынталандыру», «Жануарларды сүт беруге ынталандыру», «Гипогалактия».

Әдебиеттер тізімі:

1. Базанова Н.У., Дюсембин Х.Д. Стимуляция молокоотдачи у животных. - Алма-Ата: Кайнар, 1973. - 112 с.
2. Базанова Н.У., Дюсембин Х.Д. Функции молочной железы у сельскохозяйственных животных. - Алма-Ата: Наука, 1973. - 268 с.
3. Дюсембин Х.Д. Торможение и стимуляция лактации у животных. - Алма-Ата: Наука, 1977. - 208 с.
4. Дюсембин Х.Д. Гипогалактия: экспериментальные и клинические исследования. - Алматы: Гылым, 1993. - 196 с.
5. Здоровье человека и система П. К. Иванова «Детка». - Алматы: Каз.мед. ин-т, 1999. - 176 с.
6. Дүйсембин Қ. Орталық жүйке жүйесі және жоғары жүйке әрекетінің физиологиясы. - Алматы: ҒАҒЗИ, 2001. - 217 б.
7. Дүйсембин Қ. Жасқа сай физиология және мектеп гигиенасы: оқулық. - Алматы, 2003. - 400 с.

***

1. Дюсембин Х.Д Основные успехи и перспективыразвития физиологических наук в Казахстане // Биологические науки Казахстана. – 2001. - №1. - С. 56 - 61
2. Дүйсембин Қ. Онтогенез кезеңдік үрдістерінің физиологиялық тетіктері // Вестник КазНУ. Серия экологическая. – 2012. - №3 - 47 - 49 б.
3. Дүйсембин Қ. Данылық - даралық: [Жабайхан Әбділдин жайлы] // Егемен Қазақстан. – 2013. - 15 ақпан. - 5 б.

***

1. Дюсембин Хабдрахман Дюсембинович // Ученые Павлодарской области. – Павлодар, 2002. – С. 21
2. Дюсембин Хабдрахман Дюсембинович // Павлодарское Прииртышье: Энциклопедия. – Алматы, 2003. – С. 239

***

1. Жиенгалиев Т. Кумысовед: [о директоре Института физиологии человека и животных МОН РК, члене-корреспонденте НАН РК Х. Дюсембине] // Новое поколение. – 2002. - 31 мая. - С. 15
2. Ташенов К.Т. Жизнь в науке: [о члене-корреспонденте НАН, президенте казахстанского филиала Международной ассоциации докторов медицины Азии (AMDA), директоре Института физиологии человека и животных К.Д. Дюсембине] // Сельские будни. – 2004. - 24 июля. - С. 3