Геология–минералогия ғылымдары

Сәтбаев Қаныш Имантайұлы