Никифоров Александр Степанович

1945 жылғы 17 қыркүйекте дүниеге келді.

Ғылыми дәрежесі: техникалық ғылымдар докторы

Білімі: 1970 жылы С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетін бітірді.

1978 ж. – Мәскеу қаласының МИСИС - та 051404 «Өндірістік жылу энергетикасы» мамандығы бойынша кандидаттық диссертацияны қорғады.

1980 ж. – доцент атағын алды.

2007 ж. – Алматы қ. ҚазҰЗИ 051404 «Өндірістік жылу энергетикасы» мамандығы бойынша докторлық диссертация қорғады.

2009 ж. энергетика профессоры атағын алды.

1970 – 1971 жж. – проблемалық зертхананың инженері (қос суперфосфат Жамбыл зауыт).

1971-1974 жж. – Павлодар Индустриалды институтының (қазіргі С. Торайғыров атындағы ПМУ) аналогтық техника зертханасының меңгерушісі

1974-1976 жж. - ПИИ (қазіргі С. Торайғыров атындағы ПМУ) аға оқытушысы

1976-1981 жж. – Павлодар Педагогикалық Институтының (қазіргі ПМПУ) физика кафедрасының меңгерушісі

1981-1992 жж. – ПИИ (қазіргі С. Торайғыров атындағы ПМУ) «Өндірістік жылу энергетикасы кафедрасының доценті

1992-1995 жж. - ПИИ (қазіргі С. Торайғыров атындағы ПМУ) «Өндірістік жылу энергетикасы кафедрасының меңгерушісі

1995-1999 жж. – Көлік және коммуникациялар министрлігінің лицензиялау бөлімінің бастығы

1999-2001 жж. - С. Торайғыров атындағы ПМУ «Өндірістік жылу энергетикасы кафедрасының доценті

2001-2012 жж. – ИнЕУ «Жылу энергетикасы және металлургия» кафедрасының меңгерушісі

2012 ж. - С. Торайғыров атындағы ПМУ «Жылу энергетикасы» кафедрасының меңгерушісі

Ғылыми қызығушылықтары: жұмысының бағыты «Жоғары температуралық агрегаттар жұмысының тиімділігі мен беріктігін жоғарылату».

Жарияланымдардың жалпы саны: 138, соның ішінде 3 монография, 4 оқу құралы және 17 авторлық куәлік және патент.

Әдебиеттер тізімі:

1.Никифоров А.С. Источники энергии в энергетике и теплотехнологии. Учебное пособие. - Павлодар:ПаУ, 2001 -21с.
2.Никифоров А.С.Охрана окружающей среды при работе теплоэнергетических установок. Учебное пособие. - Павлодар:ПАУ, 2002.-38с.
3.Никифоров А.С. Надежность работы футеровок металлургических печей. - Павлодар: ЭКО. - 2003.-110 с.
4.Никифоров А.С. Спецвопросы сжигания топлива: учебное пособие. - Павлодар: ИнЕУ, 2009. – 244 с.
5.Никифоров А.С. Топливо и теория горения: учебное пособие. - Павлодар: Кереку, 2014. - 260с.
6.Никифоров А.С., Приходько Е.В. Тепловые условия разрушения футеровок высокотемпературных установок: монография. - Саарбрюкен: Lambert Akademic Publishihg, 2014. - 243c.
7.Никифоров А.С. Приходько Е.В., Кинжибекова А.К. Энергосбережение при эксплуатации теплогенерирующих установок: монография. - Павлодар: Кереку, 2015. - 187с.

***

1.Никифоров А.С. Оценка термонапряженного состояния футеровки металлургических печей // Доклады Национальной Академии наук Республики Казахстан. – 2003.- №6.- С.103-107
2.Никифоров А.С., Кинжибекова А.К., Приходько Е.В. Влияние температурных деформаций кладки на тепловые потери теплоиспользующих агрегатов // Промышленная теплоэнергетика. - 2007. - №12. - С.34-35
3.Никифоров А.С., Страхов В.М., Калиакпаров А.Г., Жумагулов М.Г. Промышленные исследования процесса термоокислительного коксования на цепных колосниковых решетках // Кокс и химия. – 2008. - №4. - С.22-28
4.Никифоров А.С., Приходько Е.В., Карманов А.Е. Физическое моделирование процесса разогрева футеровок высокотемпературных агрегатов // Энергетика и топливные ресурсы Казахстана. – 2012. - №9,10. - С.88-89