Никитин Геннадий Михайлович

1942 жылғы 24 қазанда Қарағанды облысы Самарқанд ауылында (қазіргі Теміртау қаласы).

Ғылыми дәрежесі: техника ғылымдарының докторы

Білімі: 1964 жылы Қарағанды политехникалық институтының металлургия факультетін бітірді.

1964 жылы – Нижнетагильск машина жасау зауытында көрікші. 1964 – 1991 жылдары химия – металлургия институтында ассистент, тағылымгер – зерттеуші, оқытушы, химия – металлургия институтының аға оқытушысы. 1991 – 2000 жылдары – Қарағанды металлургия институтының доценті, кафедра меңгерушісі қызметтерін атқарды.

1996 жылы техникалық ғылымдар докторы ғылыми дәрежесін алу үшін диссертация қорғады.

2000 жылы ПМУ ғылыми кеңесінің шешімімен профессор академиялық атағы берілді.

2000 жылы – С. Торайғыров атындағы ПМУ металлургия және машина жасау кафедрасының профессоры, кафедра меңгерушісі. 2000 – 2001 жылдары – Павлодар университетінің проректоры. 2001 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін С. Торайғыров атындағы ПМУ металлургия кафедрасының профессоры.

Ғылыми қызметінің негізгі бағыты – қара және түсті металлургия үрдістерінің жоғары температуралық әдістерін зерттеу.

170 – тен аса ғылыми жұмысы жарияланды, соның ішінде 4 монография, 6 оқу құралы. 10 авторлық куәлік алды.

Айтарлықтай ірі жарияланымдары: «Расчет степени восстановления железорудных материалов» [1980], «Внедрение методов управления вязко-пластичной зоной в доменных печах» (1980), «Эффективность использования углеродистых материалов в металлургии» (2003).

«Изобретатель СССР» белгісімен марапатталған, КСРО ХШЖК қола жүлдегері болып табылады.

Әдебиеттер тізімі:

1.Никитин Г.М. Внедрение методов управления вязкопластичной зоны в доменных печах. – Караганда: Дом науки и техники, 1990. – 80 с.
2.Никитин Г.М., Яковлев Е.А. Газификация топлива: аналитический обзор. – Караганда: ЦНТИ, 1994. – 40 с.
3.Никитин Г.М., Нурмаганбетов Ж.О., Абсадикова К.Ж. Коррозия и защита металлов: учебное пособие. – Актобе: РИО Актюбинского университета им.К. Жубанова, 2000. – 52 с.
4.Калиакпаров А.Г., Никитин Г.М., Петрова Л.Е. Эффективность использования углеродистых материалов в черной металлургии: аналитический обзор. – Павлодар: ЦНТИ, 2002. – 35 с.
5.Никитин Г.М., Юрина О.Н., Петрова Л.Е. Эксергетический метод оценки эффективности теплотехнических установок: аналитический обзор. – Павлодар: ЦНТИ, 2003. – 36 с.
6.Никитин Г.М., Канаев Ш.К. Перспективы инновационных проектов лазерной технологии в промышленности Павлодарского региона: аналитический обзор. – Павлодар: ЦНТИ, 2006. – 40 с.
7.Никитин Г.М. Комплексное использование минерального сырья: аналитический обзор. – Павлодар: ЦНТИ, 2007. – 30 с.
8.Никитин Г.М. Занимательные металлурги. – Павлодар: ТОО НПФ «ЭКО». – 22 с.
9.Никитин Г.М., Приходько Е.В. Сушильные печи: учебное пособие. – Павлодар: Иннов.Евраз.ун-т, 2009. – 68 с.
10.Никитин Г.М. Тепловая энергетика и тепловая техника металлургии 2404002 «Металлургия черных металлов»: учебник. – Астана: Арман ПВ, 2009. – 576 с.
11.Никитин Г.М. Металлургия. Практический курс: учебное пособие. – Павлодар: Иннов.Евраз.ун-т, 2010. – 72 с.