Шадрин Николай Семенович

1951 жылғы қарашада Алтай өлкесінің Майса ауылында дүниеге келді.

Ғылыми дәрежесі: психология ғылымдарының докторы

Білімі: 1972-1977 жж. М.В. Ломоносов атындағы ММУ, психология факультеті

Еңбек биографиясын болашақ профессор ауылдық математика мұғалімінен бастады. Бірақ психология ғылымына деген сүйіспеншілігі жеңді, 1977 жылы Николай Шадрин М. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің психология факультетін бітірді. Профессор Шадриннің бұдан арғы ғылыми табыстарының құпиясы дәл осында шығар. Университетті тәмамдағаннан кейін жас маман бөліну бойынша Оңтүстік Қазақстанға, Талды-Қорған педагогикалық институтына кетті. Жас психологтың аңғарғыш ақылын, үлкен қабілеттерін институт басшылығы аңғарып, 1978 жылы Қазақ КСР FA философия және құқық институтына стажировкаға бағыттады.

Содан кейін Семей педагогикалық институтында жұмыс істеп, философиядан кандидаттық диссертациясын дайындады (жеке сана проблемалары). 1985 жылы Қазақ КСР FA философия және құқық институтында кандидаттық диссертациясын қорғаған соң Николай Семенович Павлодарға келді. 1987 жылдан бастап педагогикалық институтта жұмыс істеді, содан кейін 1997-2012 жж. аралығында С. Торайғыров атындағы ПМУ-да, 2012 жылғы қыркүйектен - ПМПИ-да.

Бірқатар жылдар бойы (1995-2002) Николай Семенович қоғамдық жұмыспен айналысты - Павлодар қаласы әкімі жанындағы кеңесші қоғамдық органның рөлін атқарған «Согласие» атты қалалық қоғамдық кеңестің үйлестірушісі болды. 1992-2002 жж. Аралығында қалалық және облыстық деңгейде Алматы және Мәскеу қалаларының әлеуметтік фирмаларымен ынтымақтастықта болып, қала мен аймақ тұрғындарының әлеуметтік және саяси өмірінің проблемалары бойынша әлеуметтік зерттеулер жүргізді.

Бұл өмірбаянының сыртқы кезеңдері. Бастысы - үнемділік ғылыми ізденіс, аксиология және психология проблемаларына бату. 2008 жылы Н.С. Шадрин «Психология личности» және «Общая психология» мамандықтары бойынша докторлық диссертациясын сәтті қорғады. Диссертациялық зерттеу тәртіп мотивтері ретінде жеке құндылықтар ерекшеліктеріне арналды.

Зерттеу материалдары ірі халықаралық конференцияларда ұсынылды, Қазақстан, Ресей және Түркия елдерінің беделді журналдарында жарияланды.

Халықаралық ғылыми ынтымақтастық фактілерінің арасында 2012 жылғы шілдеде Қызыл қаласында өткен (Тыва республикасы) «Степная цивилизация - 2012» атты этникалық психология бойынша халықаралық конгресте тек баяндамашы ретінде ғана емес, сонымен қатар Тува мемлекеттік университеті ректорының бұйрығымен тағайындалған ұйымдастыру комитетінің мүшесі ретінде қатысуын атап өтуге болады. Николай Семеновичтің қатысуымен қалыптастырылған және 2013 жылы Қызыл қаласында шығарылған конгресс материалдарының жинағына дала өркениетінің проблемадарын әзірлеуге маңызды үлес қосқан қазақстандық авторлардың 5 мақаласы енгізілді.

2013 жылғы қыркүйек айында Новосібір қаласында «Психология XXI столетия. Новые возможности» атты халықаралық конгресстің (симпозиум) жұмысына пленарлық отырыстың негізгі баяндамашысы ретінде, сонымен қатар конгрестің ұйымдастыру комитетінің және бағдарламалық комитетінің мүшесі ретінде қатысты.

2013 жылғы наурызда Николай Семенович педагогикалық институттың эксперименталды психология және психодиагностика зертханасының меңгерушісі болып тағайындалды. Зертхана жұмысының тақырыбы эксперименталды психология және психодиагностика пәндері бойынша оқу үрдісімен, сонымен қатар аймақтың оқу орындары мен пединститутта диагностикалық зерттеулерді өткізумен байланысты.

Әдебиеттер тізімі:

1.Шадрин Н.С. Основы практического овладения работой на персональных компьютерах: учебное пособие. - Павлодар: Абрис, 1998. - 39 с.
2.Шадрин Н.С. Психология личности: учебно-методическое пособие для студентов психологических специальностей. - Павлодар: Кереку, 2009. - 72 с.
3.Шадрин Н.С. Психология личности: учебное пособие для студентов психологических специальностей. - Павлодар: Кереку, 2010. - 98 с.
4.Шадрин Н.С. Психология личности: учебное пособие; рек. РУМС МОН РК / Н.С. Шадрин. - 3-е изд., доп. - Астана: Фолиант, 2012. - 152 с.
5.Шадрин Н.С. Психология личных ценностей: монография. - Павлодар: ПГУ, 2003. - 103 с.
6.Шадрин Н.С. Психология личностных ценностей как мотивов поведения: монография. - Павлодар: ПГУ, 2005. - 277 с.
7.Шадрин Н.С. Функции ценностей в социальной и педагогической деятельности: монография. - Павлодар, 2002. - 40 с.
8.Шадрин Н.С. Ценностная регуляция творческой деятельности: социогенез и механизмы: монография. - Павлодар: ПГУ, 2008. - 360 с.
9.Шадрин Н.С. Ценностная регуляция деятельности: социогенез, феноменология, механизмы: монография. - Павлодар: Кереку, 2009. - 360 с.
10.Шадрин Н.С. Экспериментальная психология: учебное пособие для студентов психологических специальностей. - Павлодар: Кереку, 2011. -49 с.
11.Шадрин Н.С. Экспериментальная психология: учебное пособие для студентов психологических специальностей. - Павлодар: ПГПИ, 2013. -70 с.

***

1.Шадрин Н.С. О видах ценностей и их роли в современном образовательном процессе // Вестник КазНУ. Серия «Психология и социология». - 2002. - №2. - С.64-72.
2.Шадрин Н.С. Роль и психологические механизмы формирования ценностей в духовно-нравственном воспитании // Вестник ПГУ. - №3. - С.163-169.
3.Шадрин Н.С. К вопросу о Евразийской системе ценностей // Вестник ПГУ. - 2003. - №2. - С.321-328.
4.Шадрин Н.С. К трактовке понятия социогенеза в культурно-исторической психологии // Вестник КазНУ. Серия «Психология и социология». - 2003. - №2. - С. 11-17.
5.Шадрин Н.С. Об интериоризации и экстериозации в генезисе личностных ценностей // Вестник КазНУ. Серия «Психология и социология». - 2003. - №3. - С.47-53.
6.Шадрин Н.С. Проблема пространства и времени в теории относительности и в психологии ценностно-ориентированного поведения // Вестник ПГУ. - 2003. - №4. - С.317-324.
7.Шадрин Н.С. К вопросу о функциях ценностей в жизнедеятельности личности и в воспитании // Ұлт тағылымы = Достояние нации. - 2004. - №4. - С.102-107.
8.Шадрин Н.С. К проблеме индивидуальных вариантов (стилей) ценностно-ориентированного поведения // Вестник КазНУ. Серия «Психология и социология». - 2004. - №2. - С.46-51.
9.Шадрин Н.С. К вопросу о теоретических основах систем трансцендетальной медитации // Вестник ПГУ. Серия «Педагогическая» - 2007. - №1 - С.166-172.
10.Шадрин Н.С. К характеристике «фактичности» существования индивида и его мотивации в гуманистической психологии и психотерапии // Психология и педагогика. - 2009. - №2. - С.7-19.
11.Шадрин Н.С. Проблема свободы и отчуждения личности в некоторых направлениях гуманистической психологи и педагогики // Вестник КазНУ. Серия «Педагогические науки». - 2010. - №1. - С.32-38.
12.Шадрин Н.С. Некоторые вопросы образования в РК и проблемное поле современной психолого-педагогической науки // Педагогика и психология. - 2011. - №2. - С.50-54.
13.Шадрин Н.С. Проблемы духовности в творчестве Шакарима / А.Р. Жунусова, Б.Х. Галиева, Н.С. Шадрин // Педагогика и психология. - 2011. - №1.